Prawo karne

policjant na służbie

Prawo karne jest jednym z najważniejszych obszarów prawa, które reguluje odpowiedzialność za czyny zabronione. Z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem podejmuję się obrony oskarżonych w sprawach karnych. Moje doświadczenie i wiedza pozwalają mi na skuteczną reprezentację klientów przed sądami i organami ścigania. Zawsze staram się zapewnić klientom najwyższy standard obsługi, dbając o ich prawa i interesy. W mojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, zachowując pełną dyskrecję i tajemnicę adwokacką. Moim celem jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

Czym zajmuję się w zakresie spraw karnych?

W zakresie prawa karnego moja kancelaria oferuje pełną obsługę prawną, począwszy od analizy i sporządzania pism przedsądowych i sądowych, poprzez reprezentację klientów w sądach i przed organami ścigania, aż po obronę oskarżonych w sprawach karnych. Reprezentuję również poszkodowanych, dążąc do uzyskania dla nich sprawiedliwych odszkodowań. Moje doświadczenie obejmuje różnorodne sprawy karne, w tym:
 

  • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwa przeciwko mieniu,
  • przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym,
  • przestępstwa gospodarcze,
  • przestępstwa przeciwko wolności,
  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu i wiele innych.

Każdą sprawę traktuję indywidualnie, dostosowując strategię obrony do specyfiki danej sytuacji.